Strategia 4.0 dla Rzeczypospolitej
Oceniono 0 na 5

Strategia 4.0 dla Rzeczypospolitej

0,00 

Opis

Tytuł: Strategia 4.0 dla Rzeczypospolitej
Redaktorzy: Piotr Gil, Leszek Sykulski, Andrzej Zapałowski
Ilość stron: 30
Format: PDF
Ebook bezpłatny


Z wprowadzenia

„Strategia 4.0 dla Rzeczypospolitej jest oddolną inicjatywą opracowania społecznego projektu dokumentu strategicznego, który obejmowałby węzłowe zagadnienia strategii państwowej. Inicjatorzy projektu wychodzą z założenia, że obecnie obowiązująca Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP nie koresponduje z nowymi zagrożeniami, szansami i wyzwaniami stojącymi przed Polską. Nawa projektu odnosi się do rewolucji przemysłowej 4.0, która generuje nowe trendy technologiczne (Internet rzeczy, Big Data, sieci 5G, 6G, przemiany w komunikacji społecznej, gwałtowny rozwój robotyki i automatyzacji produkcji, coraz większa rola sztucznej inteligencji) i społeczne. Obecne czasy znamionuje także zacieranie się granic między okresami pokoju i wojny i zwiększoną rolą działań psychologiczno-informacyjnych przeciwko ludności cywilnej.

W obliczu nowych wyzwań, Strategia 4.0 postuluje dokonanie szeregu przemian w następujących filarach: ochrona fundamentów RP w postaci cywilizacji łacińskiej, tożsamości narodowej, klasycznych kategorii cywilizacji łacińskiej, takich jak Bóg, prawda, rodzina, płeć biologiczna, patriotyzm, ojczyzna.  w dalszej kolejności postawienie na strategię wielowektorową, strategię budowy mocarstwa gospodarczego i tworzenia polityki w oparciu o osie technologiczne. Strategia wielowektorowa uwzględnia nowoczesne procesy geopolityczne, charakteryzujące się odejściem od dominacji jednego supermocarstwa na rzecz świata policentrycznego, wielobiegunowego. Idąc dalej powołanie nowych służb: Narodowej Służby Kontrwywiadu i Narodowej Służby Wywiadu, wolnych od wpływu innych państw. Traktujemy to jako proces budowy przez dekadę równoległych służb w stosunku do obecnych.

Kolejna kwestia to odtworzenie systemu Obrony Cywilnej (zniszczonego w ciągu ostatnich dwu dekad i jego integrację z systemem zarządzania kryzysowego). Uważamy, że podział na ochronę ludności cywilnej w okresie pokoju i obronę cywilną w okresie wojny jest spuścizną zimnowojenną, nie mającą racji bytu w okresie zatarcia czasu „P” i „W”.

I wreszcie reforma szkolenia rezerw osobowych i wprowadzenie powszechności szkolenia wojskowego. Ważnym elementem staje się tutaj także powszechne prawo do posiadania broni palnej i system rozwoju sportu strzeleckiego w Polsce”.