Ukraina i Europa Wschodnia. Geopolityczne wyzwania dla Polski i Rosji
Oceniono 0 na 5
49,00  39,00  Dodaj do koszyka
Promocja!

Ukraina i Europa Wschodnia. Geopolityczne wyzwania dla Polski i Rosji

39,00 

-20%

Opis

Tytuł: Ukraina i Europa Wschodnia – geopolityczne wyzwana dla Polski i Rosji

Autor: Andrzej Zapałowski

Rok wydania: 2014

Miejsce: Częstochowa

Wydawca: Instytut Geopolityki

Ilość stron: 334

Typ pliku: PDF

 

Ze wstępu

„Motywem zebrania różnych tekstów autora (recenzowanych w czasopismach naukowych, popularnonaukowych, wywiadów, analiz zagranicznych) była chęć ukazania w sposób całościowy dorobku naukowego i publicystycznego za ostatnie trzy lata. Oczywiście w książce umieszczono, tylko pewien wycinek prac autora, dobierając do poszczególnych rozdziałów teksty charakterystyczne, pokazujące pewien zakres zainteresowań i badań autora. Część artykułów nie mogła zostać umieszczona z uwagi na złożenie ich w periodykach naukowych kilku uczelni w Polsce, a cykl wydawniczy jest zaiste długi. W rozdziale historycznym

zabrakło chociażby artykułu omawiającego działalność Placówki AK w Orzechowcach, czyli na obszarze na którym wiosną 1945 roku doszło do akcji odwetowej polskiej samoobrony w Małkowicach.

Dynamika wydarzeń na Ukrainie narzuciła z kolei autorowi, konieczność wyrażania efektów badań w obszarze bezpieczeństwa Europy Wschodniej w postaci wywiadów prasowych, będących jednocześnie analizami bieżącego stanu stosunków międzynarodowych. Wydaje się, iż jest to w takiej sytuacji dobre narzędzie popularyzowania wiedzy, co jest jednym z celów pracy naukowej, tj. wykorzystanie jej dla społeczeństwa. Temu także miały służyć analizy i tłumaczenia niektórych wywiadów w prasie i na portalach eksperckich w Rosji i na Ukrainie. Autor ma nadzieję, iż chociażby w minimalnym zakresie wpłynął przez to na społeczne zrozumienie zachodzących zmian na wschód od Polski”.